Với nhiều kiểu cách và công suất AGV sẽ đảm nhận thay thế hoàn toàn con người trong việc vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa trong nhà máy. Việc áp dụng AGV giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất.

source: https://tncpartner.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tncpartner.com/category/kinh-doanh/