Dịch + Sub: Bánh Bao Súp
Beta: Bánh Mè Đen
__________________________
Staff

Sách Hoa: Lục Bắc Sanh

Biên đạo: Nhai Tí 【 Quái Thú Nông Trường Công Tác Thất 】

Hậu kỳ: Tứ Hồng Tiểu Cân Ban 【 Thất Huyền Vân Quy 】

Tay vẽ: 192cm Nhục Đinh Đinh

PS: Bất Thức 【 Vũ Lạc Hữu Thanh 】

Tuyên truyền: Ngự Tiểu Nhã 【KA. U】

Cast

Giới thiệu chương trình: Bụi Gai 【 Bạch Dạ Ca Hành 】

Lý Dật: Căng Trì ING

Trương Khải: Thanh Độ 【 Hội Âm Phối Âm 】

Tằng Tỉnh: Thao Thiết 【 Quái Thú Nông Trường Công Tác Thất 】

Tiếp Tân: Hải Đường Bất Ngôn 【 Dực Chi Thanh 】

ED

Nguyên khúc: Prince Hunter

Sách Hoa: Lục Bắc Sanh

Điền từ: Không Hà Cố

Cover: Diệp Nhi 【 Vũ Lạc Hữu Thanh 】

Hậu kỳ: Chính Trực Đoàn

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/giai-tri/