Edit + Sub: Bánh Bao Súp
Beta: Tieumanulk
_____________________________
STAFF

Nguyên tác: Manh Chi Thu Thu

Sách Hoa: Phác Lăng Lăng Lăng Tam Nhân Tổ

Biên Kịch: Hướng Viễn 【 Dực Chi Thanh 】

Đạo diễn: Duy Sinh Tố 【 Lộ Kính Thái Thâm Công Tác Thất 】

Hậu Kì: Quân Tử Động Thủ 【 Lăng Tiêu Kịch Đoàn 】

Mỹ công: Mộc Mộc Lan 【STF Kịch Đoàn 】( áp-phích ), Smith Ngả Cách 【 Lộ Kính Thái Thâm Công Tác Thất 】(PS), Phong Du Luyện Thành Đích Tinh (logo), Chá Cô Thiên 【 Thập Tứ Kiều 】(Q Bản )

Hiệp Trợ: Kim Hoa

Tuyên truyền: Mỗ YO【STF Kịch Đoàn 】

ED: P. S. Em yêu anh

Phiên Xướng: Lâm Dư Hi 【 Quyết Ý Đồng Nhân 】

Hỗn Âm: Mục Nguyệt Tịch Thủy 【 Thủy Ngạn Linh Âm 】

CAST

Đào Cảnh: Lâm Dư Hi 【 Quyết Ý Đồng Nhân 】

Du Dực: Bát Thiên Lí Lộ 【 Dực Chi Thanh 】

Trình Tích: Mạt Già 【M. U. A Công Tác Thất 】

Đỗ Nhiên: Bát Mục Tranh Xuy 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】

Hứa Nhan: Chanh Nha Chanh 【 Thủy Ngạn Linh Âm 】

Không Tỷ: Vong Xuyên Khả Nhạc 【 Tử Lâm Tiêu Âm 】

Người bán hàng: Mục Li 【TBC Nghiễm Bá Kịch Xã 】

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/giai-tri/