** Kịch chỉ mới ra kỳ 1, hiện tại bên Trung vẫn chưa ra tiếp nha moi người
________________________________
Lưu Ý
Kịch có nhiều từ ngữ 18+

Nội dung liên quan đến Đạo Thiên Chúa bạn nào cảm thấy không chấp nhận được thì nên bấm tắt kịch này.

Cân nhắc trước khi xem. Đã chấp nhận xem không được comt lời thô tục

Edit + Sub: Bánh Bao Súp
Beta: Tieumanulk

【STAFF】

Nguyên tác: Mê Dương

Sách Hoa: 薍薍【 Phù Tang Vi Tra 】

Giám chế: Trì Li 【3s Công Tác Thất 】/ Tu Ngôn

Biên kịch: Mạc Cách 【 Dực Chi Thanh 】

Đạo diễn: Tố Dĩ Sơ 【 Dực Chi Thanh 】

Hậu kỳ: Nguyên Thác Văn Đao 【 Khí Trì Công Tác Thất 】

Tay vẽ: Đấu Lộc Dã

PS: Yến Kỉ 【 Dực Chi Thanh 】

Tuyên truyền: Đậu Nhất Đao 【 Thảo Bổn Thực Vật 】

【CAST】

Giới thiệu chương trình: Lâm Phóng

Diệp Phương Diêu: Lâm Phóng

Tần Chấn Dương: Nhiên 【 Thủy Ngạn Linh Âm 】

Jim: Bạch Sắc Phong 【 Thập Tứ Kiều 】

Grenier: Thao Thiết 【 Lăng Tiêu Kịch Đoàn 】

Willie: Thẩm Niệm 【 Xuân Sắc Kinh Hồng 】

Linh mục Preece: Mặc Vân 【 Ngân Nguyệt Chi Quang 】

Linh mục Louis : Mạc Nhiên Yên Nhược 【 Giá Cá Kịch Tổ Công Tác Thất 】

Cách Nỉ: Mạc Nhiên Yên Nhược 【 Giá Cá Kịch Tổ Công Tác Thất 】

Phu nhân Riley: Ương Quỳ 【G•Alliance】

Lisa : Cổ Lương Chu 【 Thập Tứ Kiều 】

Áo rồng bính: Cổ Lương Chu 【 Thập Tứ Kiều 】

Sergeant Bray Mine: Tiếu Nguyệt 【 Thập Tứ Kiều 】

Áo rồng giáp: Hạ Trùng

Áo rồng hai: Nguyệt Linh 【 Thanh Sắc Khuyển Mã 】

Người bán hàng: Nguyệt Linh 【 Thanh Sắc Khuyển Mã 】

ED: 《 Trò chơi nô lệ 》

Nguyên khúc: 《 Nhất Thì Vô Lưỡng 》

Điền từ: Quả Tử 【 Phù Tang Vi Tra 】

Lật hát: Mặc Mặc 【 Thanh Dương Âm Hề 】

Hậu kỳ: Mặc Mặc 【 Thanh Dương Âm Hề 】

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/giai-tri/