Đặc công số 1 của vương triều vừa xuyên không liền bị ép gả đi , nghe nói phu quân tương lai có số khắc thê. Trong phủ ngoài phủ còn có cả đám tiện nhân ! người đâu ! giải đám tiện nhân đó cho bổn cung hãy xem bổn cung trừng trị các người ra sao ….
Nguồn: miêutruyện

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/giai-tri/