Tuổi xông đất 2021 cho tuổi Bính Dần - Xông nhà 2021 Bính Dần

Tuổi xông đất 2021, chọn tuổi xông nhà 2021 Bính Dần hợp mệnh chủ nhà Bính Dần mang bình an, lộc may, giàu có những năm mới. Chọn người xông đất 2021 theo ngũ hành,Can Chi, hợp tuổi phong thủyTheo tay nghề dân gian, khi chọn người xông đất hãy chọn người dân có Thiên can, Địa chi, năm giới tương sinh với chủ nhà. đồng thời Thiên can, Địa chi, năm giới của năm 2020 cũng cần tương sinh với người đó.

Tuổi xông đất năm Canh Tý 2020 cho tất cả những người tuổi Bính Dần

Theo kinh nghiệm tay nghề dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, tử vi ngũ hành tương sinh với gia chủ. đồng thời Thiên can, Địa chi, năm giới của năm 2020 cũng cần được tương sinh với người đó. những tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất Vào đầu năm mới:

>> Xem thêm: Tử vi tuổi Dần 2021

những tuổi xông đất tích cực với gia chủ năm Canh Tý 2020 là:
Giáp Tuất 1994 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Trung bình), Mậu Tý 1948 (Trung bình), Đinh Hợi 1947 (Trung bình)

những tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Canh Tý 2020 là:
Kỷ Tỵ 1989 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Nhâm Tuất 1982 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Đinh Sửu 1997 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Ất Mão 1975 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu)

Phân tích quan hệ XUNG KHẮC

Tuổi xông nhà 1994 (Giáp Tuất – mệnh Hỏa)

 • năm giới tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => chấp nhận được
 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => rất chất lượng
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của chủ nhà. =≫ chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ không cao
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của gia chủ. =≫ rất chất lượng
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được
  Tổng điểm: 15/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1961 (Tân Sửu – mệnh Thổ)

 • ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của chủ nhà vì Hỏa sinh Thổ => rất tốt
 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với tử vi ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Tân tương phù hợp với thiên can Bính của chủ nhà. =≫ chất lượng cao
 • Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không phù hợp nhau với địa chi tuổi Dần của gia chủ. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ rất chất lượng
  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

>> Tử vi tuổi Bính Dần năm 2021 nam mạng

>> Tử vi tuổi Bính Dần năm 2021 nữ mạng

Tuổi xông nhà 1946 (Bính Tuất – mệnh Thổ)

 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => rất chất lượng
 • năm giới tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với tử vi ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => có thể chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Bính của chủ nhà. =≫ có thể chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung chưa hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ có thể chấp nhận được
  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1949 (Kỷ Sửu – mệnh Hỏa)

 • năm giới tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của chủ nhà vì Hỏa hòa Hỏa => chấp nhận được
 • ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với tử vi ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => rất chất lượng
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. =≫ có thể chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung chưa phù hợp nhau với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ có thể chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ rất tốt
  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1964 (Giáp Thìn – mệnh Hỏa)

 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với tử vi ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => chấp nhận được
 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với tử vi ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. =≫ chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ không cao
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung chưa hợp nhau với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ rất chất lượng
  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1976 (Bính Thìn – mệnh Thổ)

 • năm giới tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với năm giới Hỏa của chủ nhà vì Hỏa sinh Thổ => rất chất lượng
 • năm giới tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Bính của chủ nhà. =≫ chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ không cao
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không phù hợp nhau với địa chi Dần của gia chủ. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ rất tốt
  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1995 (Ất Hợi – mệnh Hỏa)

 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của chủ nhà vì Hỏa hòa Hỏa => có thể chấp nhận được
 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với năm giới Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => chất lượng cao
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. =≫ chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ chất lượng cao
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Lục Hợp (Dần hợp Hợi), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi), hung. Nên Cát – hung Trung Hòa – Nhân Chính với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được
  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1958 (Mậu Tuất – mệnh Mộc)

 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với năm giới Hỏa của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => rất tốt
 • năm giới tuổi xông nhà là Mộc xung khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Mộc khắc Thổ => không đảm bảo
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của chủ nhà. =≫ có thể chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ có thể chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không phù hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được
  Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Tuổi xông nhà 1948 (Mậu Tý – mệnh Hỏa)

 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => chấp nhận được
 • năm giới tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với năm giới Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => rất chất lượng
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Bính của chủ nhà. =≫ có thể chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Dần của gia chủ. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không phù hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ có thể chấp nhận được
  Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Tuổi xông nhà 1947 (Đinh Hợi – mệnh Thổ)

 • năm giới tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với tử vi ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => rất chất lượng
 • năm giới tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với tử vi ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. =≫ có thể chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ có thể chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Lục Hợp (Dần hợp Hợi), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi), hung. Nên Cát – hung Trung Hòa – Nhân Chính với địa chi Dần của gia chủ. =≫ có thể chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung chưa phù hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ có thể chấp nhận được

Nguồn: Tử vi số