Tuổi Ngọ hợp với màu gì? Bạn đã biết chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay qua bài viết sau đây các bạn nhé:

1. Đọc tuổi Mậu Ngọ 1978 hợp với màu gì?

Theo bói tử vi thì Nam và nữ sinh năm 1978 tuổi Mậu Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là cứu Nội Chi Mã, tức Ngựa Trong Chuồng. Mệnh Hỏa – Thiên Thượng Hỏa – nghĩa là lửa trên trời.

Người tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa (Thiên Thượng Hỏa) hợp với các màu tương sinh thuộc hành Mộc là màu xanh lá cây, xanh lục vì Mộc sinh Hỏa; màu tương hợp thuộc hành Hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam; màu chế ngự được thuộc hành Kim là màu trắng, xám, ghi vì Hỏa khắc Kim.

Người tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa (Thiên Thượng Hỏa) kỵ với các màu thuộc hành Thủy là màu đen, xanh nước biển vì Thủy khắc Hỏa; ko bắt buộc dùng màu vàng, nâu thuộc hành Thổ vì Hỏa sinh Thổ dễ bị sinh xuất, giảm năng lượng đi.

2. Xem tuổi Canh Ngọ 1990 hợp với màu gì?
Nam vàn nữ mạng sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ, tức tuổi con ngựa. Xoàng gọi là Thất Lý Chi Mã, tức Ngựa Trong Nhà. Mệnh Thổ – Lộ Bàng Thổ – nghĩa là đất ven đường.

Người tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ (Lộ Bàng Thổ) hợp với các màu tương sinh thuộc hành Hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam vì Hỏa sinh Thổ; màu tương hợp thuộc hành Thổ là màu vàng, nâu; màu chế ngự được thuộc hành Thủy là màu đen, xanh nước biển vì Thổ khắc Thủy.

Người tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ (Lộ Bàng Thổ) kỵ với các màu thuộc hành Mộc là màu xanh lá cây, xanh lục vì Mộc khắc Thổ; không bắt buộc dùng màu trắng, xám, ghi thuộc hành Kim vì Thổ sinh Kim dễ bị sinh xuất, hạn chế năng lượng đi.

3. Xem tuổi Bính Ngọ 1966, 2026 hợp với màu gì?
Nam và nữ mạng sinh năm 1966 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Kém gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức Ngựa chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Người tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy (Thiên Hà Thủy) hợp với các màu tương sinh thuộc hành Kim là màu trắng, xám, ghi vì Kim sinh Thủy; màu tương hợp thuộc hành Thủy là màu đen, xanh nước biển; màu chế ngự được thuộc hành Hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam vì Thủy khắc Hỏa.

Người tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy (Thiên Hà Thủy) kỵ với các màu thuộc hành Thổ là màu vàng, nâu vì Thổ khắc Thủy; ko buộc phải tiêu dùng màu xanh lá cây, xanh lục thuộc hành Mộc vì Thủy sinh Mộc dễ bị sinh xuất, hạn chế năng lượng đi.

4. Xem tuổi Nhâm Ngọ 2002 hợp với màu gì?
Nam và nữ mạng năm 2002 tuổi Nhâm Ngọ, tức tuổi con ngựa, thường gọi là Quân Trung Chi Mã, tức Ngựa Chiến. Mệnh Mộc – Dương Liễu Mộc – nghĩa là Gỗ cây dương liễu.

Người tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc (Dương Liễu Mộc) hợp với các màu tương sinh thuộc hành Thủy là màu đen, xanh nước biển vì Thủy sinh Mộc; màu tương hợp thuộc hành Mộc là màu xanh lá cây, xanh lục; màu chế ngự được thuộc hành Thổ là màu vàng, nâu vì Mộc khắc Thổ.

Người tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc (Dương Liễu Mộc) kỵ với các màu thuộc hành Kim là màu trắng, xám, ghi vì Kim khắc Mộc; ko phải dùng màu đỏ, hồng, tím, cam thuộc hành Hỏa vì Mộc sinh Hỏa dễ bị sinh xuất, tránh năng lượng đi.

5. Trải nghiệm tuổi Giáp Ngọ 2014 hợp với màu gì?
Nam và nữ mạng sinh năm 1954 tuổi Giáp Ngọ, tức tuổi con ngựa. Tầm thường gọi là Vân Trung Chi Mã, tức Ngựa trong mây. Mệnh Kim – Sa Trung Kim – nghĩa là Vàng trong cát.

Người tuổi Giáp Ngọ mệnh Kim (Sa Trung Kim) hợp với các màu tương sinh thuộc hành Thổ là màu vàng, nâu vì Thổ sinh Kim; màu tương hợp thuộc hành Kim là màu trắng, xám, ghi; màu chế ngự được thuộc hành Mộc là màu xanh lá cây, xanh lục vì Kim khắc Mộc.

Người tuổi Giáp Ngọ mệnh Kim (Sa Trung Kim) kỵ với các màu thuộc hành Hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam vì Hỏa khắc Kim; không cần sử dụng màu đen, xanh nước biển thuộc hành Thủy vì Kim sinh Thủy dễ bị sinh xuất, hạn chế năng lượng đi.

Nguồn: https://tuviso.com/tu-vi-nam-2021-cua-12-con-giap-van-hung-cat-va-cach-hoa-giai-bang-phong-thuy.html