Tú Tri bị bệnh và cái kết khi uống thuốc quá đắng!