Hồng Hài Nhi ,là một nhân vật trong truyện Tây du ký. Là nhân vật còn rất trẻ nhưng đầy mưu mô, xảo quyệt và rất tàn ác. Nhân vật này là nhân vật duy nhất giả Quán Thế Âm để lừa Trư Bát Giới trong tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Sau Hồng Hài Nhi được Quan Thế Âm thu phục, phong là Thiện Tài Đồng Tử, vì nguyên cớ này mà Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa oán hận sanh ra nạn tại Hỏa Diệm Sơn với Ngộ Không.

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/giai-tri/