VTC14 |Vào vụ đông thời tiết lạnh, đôi khi có mưa, lại là vụ sản xuất rau màu vụ đông ở miền Bắc nên xuất hiện nhiều sâu bệnh hại trên rau. Các đối tượng sâu bệnh thường gây hại làm giảm năng suất, chất lượng, mẫu mã của rau. Trong đó, đáng chú ý nhất là sâu tơ hại rau họ thập tự.
Khi còn non, sâu có màu xanh nhạt, kích thước nhỏ. Sâu ăn mặt dưới của lá để lại lớp biểu bì trên mặt là làm cho lá xơ xác. Khi sâu lớn thì mật độ cao, sâu ăn nhiều làm cho lá xơ xác như màng tơ và mất khả năng quang hợp. Cây không thể phát triển được giảm năng suất rõ rệt. Sâu non có tính kháng thuốc cao, nên việc trị bệnh là rất khó. Một vụ rau thì có rất nhiều lứa sâu gây hại do vòng đời của sâu ngắn.
▶️▶️▶️ Click SUBSCRIBE cập nhật tin tức mới nhất tại đây:

source: https://tncpartner.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tncpartner.com/category/kinh-doanh/