❇️ Video được chuyển thể từ tiểu thuyết Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
của tác giả Điểm Tinh Linh
❇️ Link Fanpage “MC Tiến Phong Offical:
❇️ Kênh đã được tác giả tác quyền thương mại
❇️ Nhạc nền sử dụng trong video:
Bài số 1: Chinese Traditional Bamboo Flute Music – Free Copyright
Link:
Bài số 2: Traditional Asian Music – About her. -Free Copyright
Link nguồn:
🔹 Đây là bài hát được tác giả cho phép các kênh khác sử dụng miễn phí

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/giai-tri/