– Nước Cờ Có Đỏ Có Thể Ăn 2 Cón, nhưng ông ấy đúng là đã 2 thứ tóc, không nhìn thấy điều đó, ví như một nhà lãnh đạo một thời tài ba, nay lại bị nghĩ hưu từ trong tư tưởng. Nước cờ rộng thênh thang, nhưng đi như gió thổi qua khe núi, như hổ đi bắt chuột, thật đáng tiếc.

Tầm Nhìn Của Lãnh Đạo Bị Nghĩ Hưu Trong Tư Tưỡng :))

Tầm Nhìn Của Lãnh Đạo Bị Nghĩ Hưu Trong Tư Tưỡng.

source: https://tncpartner.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://tncpartner.com/category/du-lich/