#StreamerThânThiên [ Hướng dẫn Cho Newbie tại RGC vào lúc 21h30 ]