Quê tôi, ca khúc gợi nhớ quê hương khiến bao người xúc động. Trung thu 2019 Tiên Phong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *