Quản trị chi phí nhân công ở các doanh nghiệp sản xuất là điều vô cùng quan trọng. Mục tiêu của việc quản trị không phải là báo cáo phần chi phí bị vượt so với kế hoạch.

Điểm quan trọng là xây dựng kế hoạch chính xác, quy trình thực hiện để chi phí không vượt kế hoạch và nếu thực tế phát sinh cho thấy kế hoạch bị điều chỉnh thì các thông báo kịp thời là quan trọng cho nhà quản trị

Chính vì vậy mà chúng tôi rất tập trung vào các chỉ số đo lường hiệu suất trong khâu quản trị chi phí

#Trần_Tuấn #CleverCFO #Giám_đốc_tài_Chính

source: https://tncpartner.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tncpartner.com/category/kinh-doanh/