Xưa nay, đã có rất nhiều người du lịch vòng quanh thế giới bằng các phương tiện khác nhau. Tuy nhiên, từ miền quê Tiền Giang, Việt Nam, làm một hành trình vòng quanh thế giới bằng chiếc xe gắn máy hiệu Honda chưa đến 100 phân khối, thì có lẽ Trần Đặng Đăng Khoa là người đầu tiên.

Người Việt TV © 2018 –
Người Việt Online –

source: https://tncpartner.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://tncpartner.com/category/du-lich/