Sử dụng túi nylon đã gây hệ lụy trong môi trường tự nhiên do khó phân hủy. Do đó, việc sử dụng túi nilon có khả năng phân hủy và hạn chế các loại túi khó phân hủy khác sẽ góp phần hạn chế các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường do loại sản phẩm này gây ra.

source: https://tncpartner.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tncpartner.com/category/kinh-doanh/