Photoshop – Tạo con dấu trong photoshop

Bài tập hướng dẫn tạo con dấu dạng file png. Sử dụng đóng lên sản phẩm là hình ảnh để xác nhận quyền sở hữu!
————————-

Xem danh sách phát Video hướng dẫn Photoshop tại link sau:

#taocondautrongphotoshop,#tuhocthietkedohoa,#huongdanhocsudungphotoshop,#vecondautrongphotoshop

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/cong-nghe/