Du Lịch✅

Phần 4 (Kết): "Thánh Lễ". Họp mặt GLV GP Đà lạt mừng Bổn mạng Á Thánh Anrê Phú Yên.