(Bài hát tếu về Zing Me và game Nông trại vui vẻ)

Vào nông trại đi em
Trồng nhiều rau cải
Trồng nhiều vào nha em

Trồng rau cải đi em
Sau này lấy gỗ
Ta đem đóng bàn

Nông trại này trồng nhiều rau cải tốt tươi
Nông trại này trồng rau cải lấy gỗ đóng bàn

Hú hù hù hu…..

Giấc mộng, đóng bàn,
Bằng cây rau cải
Có thành không anh?

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/giai-tri/