Trong cuộc sống chúng ta không tránh khỏi phải đi đến một nơi xa để học tập và làm việc, rồi….Có ai… bỗng một phút giây chợt nhớ về mùa thu!
0:00 Mùa thu lá xanh
5: 29 Khi người lớn cô đơm
11:39 Chiều nay không có mưa bay
16:50 Chi còn những mùa nhớ
20:44 Hoa sữa mùa thu

source: https://tncpartner.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://tncpartner.com/category/giai-tri/