Dự án “Nhóm Máu O” dựa trên nền tảng hệ thống gây quỹ cộng đồng đã thực hiện thành công cho bộ truyện “Truyền Thuyết Long Thần Tướng”.
betado.com là tên của hệ thống. Chúng tôi mong muốn xây dựng BETADO trở thành nền tảng gây quỹ cộng đồng để người Việt Nam, đặc biệt là những người trẻ có nhiều ước mơ, hoài bão tìm được giải pháp tài chính và truyền thông một cách chính đáng và hiệu quả.
Hãy chung tay với chúng tôi! Hãy lan tỏa thông tin!
Không chỉ vì bộ truyện tranh giàu cảm xúc, không chỉ vì tình yêu với chương trình truyền hình có ý nghĩa, mà còn vì một nền tảng online được xây dựng để chắp cánh ước mơ và khát vọng của những người trẻ.

Video by Lê Rồng Artist

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/giai-tri/