#magazine #Supersentai #Gaoranger.
_Quyển tạp chí này tổng hợp toàn bộ nội dung của Gaoranger và còn rất nhiều cuốn tạp chí khác dành cho các dòng Sentai khác thuộc series Super Sentai bên Nhật Bản.
_Price: about 950 ¥-1.000¥ for one magazine.
+Link fanpage:

source: https://tncpartner.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://tncpartner.com/category/du-lich/