Đầu cắm tai nghe của bạn vào smartphone bị đứt? Bạn lại chưa muốn thay một chiếc mới hoàn toàn? Có cách nào cứu vãn tình thế? Thực tế là có, hãy tham khảo video sau đây, rất đơn giản và tiết kiệm cho bạn.

– – – –

Nguồn : Dân Trí

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/cong-nghe/