ID bigo: lalaxinh0112
Link Facebook:
Chúc mn nghe nhạc vui vẻ
##tag :
Anh từng oán trách em rất nhiều
Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu
Anh từng nói với em rất nặng lời
Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi

Giờ lớn hơn anh mới hiểu
Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan
Vì lúc ấy anh quá xoàng
Em nào __gửi phận cho anh mang

Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời
Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi
Là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời
Mà bản thân anh còn chưa lo được nổi

Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi
Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi
Người không ___ tin
Tương lai anh thay đổi
Sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời

source: https://tncpartner.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://tncpartner.com/category/giai-tri/