🎬This video created by: PHONGDIY
➡️Subscribe here:
📘 Facebook:
#phongdiy #su27 #rcsu27 #suf22
– Chia sẻ kiến thức cơ bản về linh kiện máy bay cánh bằng SU27 cho người mới nhập môn
– Kiến thức căn bản về máy bay cánh bằng
– Hướng dẫn lắp ráp chế tạo máy bay cánh bằng su27 su22
– Hướng dẫn cài đặt devo 7

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/cong-nghe/