Đây là cách khắc phục khi cài đặt QuickTime trên Windows báo lỗi: The file ul_catalog.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E’ cannot be installed because the file cannot be found in cabinet file QuickTime.cab. This could indicate a network error, an error reading from the CD-ROM, or a problem with this package.
► Hãy nhấn nút Đăng ký để thường xuyên nhận được video mới nhất của mình.
► Website:
► Facebook:

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/cong-nghe/