hướng dẫn cho những bạn chưa biết cách lưu file Word và Excel sang file PDF.
Cách 1: Lưu trực tiếp từ Word hoặc Excel
Cách 2: Chuyển sang PDF bằng máy in ảo của Foxit Reader, phần mềm dùng để đọc file PDF phổ biến nhất hiện nay.
Nếu bạn nào chưa cài thì có thể tải miễn phí tại:

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/cong-nghe/