Facebook:
Google +:
Cách treo tiêu đề luôn nổi trong excel, Hướng dẫn cách làm hàng tiêu đề trong excel luôn nổi khi cuộn xuống; microsoft excel (software), excel, How to freeze header rows in Excel, How to freeze panes in Excel (lock rows and columns) , How to Freeze Rows and Columns in Excel 2016, Freeze Panes in Excel, Lock Excel Heading Rows in Place, How to Freeze and Unfreeze Rows and Columns in Excel, How to Freeze Panes in Excel 2013

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/cong-nghe/