Gia đình phép thuật | Tập 168 | Ye Ye rất lo lắng trước tội lỗi do chính mình gây ra. Ông Mây càng tức giận hơn về hậu quả của việc làm hư hỏng ruột cầu vồng của Ye Ye. Biết thế giới phép thuật sẽ có hình phạt đích đáng cho Ye Ye, ông Mây vẫn chưa thể tìm cách giúp Ye Ye thoát khỏi hình phạt này.

Diễn viên: Vân Trang, Kim Xuân, Việt Anh, Đình Toàn,

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/giai-tri/