Gia đình phép thuật | Tập 166 | Chi ni lo lắng trước sự xuất hiện của Chân Bột nơi thế giới loài người. Biết chuyện, Ye Ye tìm mọi cách để thông tin về Chân Bột xuất hiện không bị bại lộ. Liệu nhân vật này có gây nguy hiểm gì cho những thành viên trong thế giới loài người?

Diễn viên: Vân Trang, Kim Xuân, Việt Anh, Đình Toàn,

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/giai-tri/