Hướng dẫn cách chơi game đánh nhau đường phố trực tiếp trên website TROCHOIVIET.COM
– Chơi trực tiếp game đánh nhau đường phố bấm đây:
Trong game đánh nhau đường phố bạn sẽ phải qua bài 3 chơi mỗi màn có 16 đợt tấn công và có hơn 10 tên trùm xã hội.

Sử dụng phím AWSD để di chuyển.

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/giai-tri/