Trong Excel, để truy xuất dữ liệu trong một bảng 2 chiều ta có thể kết hợp các hàm Lookup (Vlookup, HLookup) với hàm IF hoặc kết hợp các hàm Lookup với hàm Match hoặc sử dụng hàm Index kết hợp với hàm Match.
– Download bài tập ở đây:
– Xem video sử dụng hàm INDEX:
– Xem video sử dụng hàm MATCH:
– Mời like fanpage sau để dể trao đổi, hỏi đáp:

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/cong-nghe/