Tvc Giới thiệu 3 dòng máy ép hoa của của Brand Elmich Việt nam do ekip #Irisproduction thực hiện.
……….
Contact : +84 364 816 666
Email : Irisproductionvietnam@gmail.com
www.iríproductionvn.com
www.Irisproduction.vn
location : 51/117 Nguyen son, Long bien, Hanoi

source: https://tncpartner.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://tncpartner.com/category/cong-nghe/