SAT là 1 kỳ thi đầu vào được hầu hết các trường đại học và cao đẳng tại Mỹ sử dụng
SAT là 1 trong những tiêu chí để quyết định chấp nhận hay từ chối đơn xin nhập học của
sinh viên
Được quản lý bởi College Board
Điểm SAT càng cao, sinh viên càng có cơ hội được nhận học và khả năng học bổng càng
cao
SAT là 1 bài thi trắc nghiệm
Thời gian làm bài: 3 giờ (thêm 50 phút cho phần thi bài luận tự chọn)
Các phần thi của SAT
Toán
Đọc – Hiểu – Viết
Bài luận (phần tự chọn)

Thang điểm SAT: từ 1060 đến 1600
Mỗi phần thi SAT từ 200 đến 800 điểm.
Nếu thi thêm phần bài luận, điểm của bài luận sẽ được tính riêng

Đăng Ký thi SAT
Học sinh tạo tài khoản và đăng ký Online thi SAT
Dưới đây là đườn link

Chuẩn bị cho SAT
Học sinh có thể tạo tài khoản và ôn tập cho SAT Online tại KhanAcademy.org (hoàn
toàn miễn phí)

Các nguồn tài liệu miễn phí khác

source: https://tncpartner.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://tncpartner.com/category/du-lich/