Doraemonzu là một nhóm có tình bạn rất mạnh liệt
Bao gồm các thành viên : Doraemon , DoraKiddo , WanDora , DoraRino , DoraMeddo Sansei , DoraniKofu và El MataDora
Họ có một tấm thẻ gọi là thẻ tình bạn chỉ tình bạn chân chính mới được thẻ chọn lựa , họ đã có rất nhiều chuyến phiêu lưu
Đây là một trong những cuộc phiêu lưu của họ

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/giai-tri/