Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể.
– Hỏa vực vô tận, Viêm Đế – Tiêu Viêm nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ – Lâm Động chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.
– Câu chuyện kể về thiếu niên Mục Trần (cùng thế hệ với con của Viêm Đế, Võ Tổ) bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, Mục Trần khát khao làm cường giả cái thế – Đại Chúa Tể.
#Wiw
#ĐạiChúaTể
#MụcTrần

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/giai-tri/