Theo dữ liệu hình ảnh vệ tinh và hải trình, ký giả Reuters đã vừa xác tín rằng “transponder” của tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung HQ-016 đã được đặt lên một tàu khác (tàu kiểm ngư) được điều ra ngăn cản tàu HD 8 trong thời gian qua. Chú ý: transponder được chuyển đổi sang tàu khác chứ không phải như thông tin bác bỏ tin đồn của ban chỉ huy quân đoàn tác chiến điện tử đưa ra là “lỗi hệ thống nhận diện AIS”! Hai chi tiết hoàn toàn khác nhau về kỹ thuật, chiến thuật và bản chất của độ xác tín thông tin.
Đây là Trang của kênh quý vị có thể đọc thêm tin túc ở đây:

source: https://tncpartner.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://tncpartner.com/category/cong-nghe/