Việc sao chép và di chuyển một tập tin/thư mục khác nhau như thế nào? Cách đổi tên một tập tin/thư mục trên máy tính hiệu quả.

Khi sử dụng máy tính việc sao chép (copy), di chuyển, xóa hoặc đổi tên tập tin là rất phổ biến gần như lúc nào cũng ta cũng sử dụng. Mời các bạn xem video.

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/cong-nghe/