Cách dùng hàm Upper, Lower, Proper trong Excel để chuyển đổi kiểu chữ viết hoa, viết thường trong, viết hoa chữ cái đầu tiên của từ trong excel, hàm chuyển chữ in hoa, in thường trong Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013
– Các tuyệt chiêu hay trong Excel:
– Các video hướng dẫn các hàm Excel:
– Các tuyệt chiêu hay trong Word:
– Tham gia Facebook group chúng tôi:

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/cong-nghe/