Trong Excel việc chuyển đổi các đơn vị từ inch sang cm , m và mm cùng nhiều đơn vị khác rất đơn giản . Sử dụng hàm convert(number,from_unit,to_unit) .

Các phiên bản excel 2003 , 2007 , 2010 , 2013 và 2016 đều có thể sử dụng hàm này .

Xem chi tiết tại :

Kết nối Kênh BF Việt Nam tại :

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/cong-nghe/