Bữa trưa tình yêu kể về quá trình đấu tranh của nhân viên quèn Sam Sam dưới sự kiêu căng, lạnh lùng của ông chủ Phong Đằng. Càng chiến càng bại, càng bại càng chiến, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đầu hàng

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/giai-tri/