Cư dân KĐT Đại Thanh đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng, căng băng rôn khẩu hiệu thì bị chủ đầu tư cho bảo vệ, cả bảo vệ ngoài vào xúc phạm mạt sát đánh đập dân.

Cư dân đóng góp, cư dân đi làm trả lương, thế mà gọi họ là: “Bọn chó, Dm lũ này…”

source: https://tncpartner.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tncpartner.com/category/bat-dong-san/